Privacy Voorwaarden

Dit is de webshop van Quinty Kleertjes
Het bedrijfsadres is
Sonatestraat 16 3223 PG Hellevoetsluis

Bij elk bezoek aan de webshop herkent de webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan de webshop worden bewaard:
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze webshop
- uw e-mailadres als u dit aan Quinty Kleertjes communiceert

Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van de webshop.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze webshop wordt geen gebruik gemaakt van cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Er zijn geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die worden ontvangen op de webshop.

Hoe neemt u contact met op in verband met dit privacybeleid?
Als u wenst te reageren op dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:
- Per email: info@quintykleertjes.nl
- Per telefoon: 06-31044525

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Quinty Kleertjes, kunt u contact opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal Quinty Kleertjes alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Quinty Kleertjes kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het privacy-beleid van Quinty Kleertjes. In dat geval, zal contact met u worden opgenomen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verleent Quinty Kleertjes aan de bezoekers van de webshop toegang tot alle informatie die van hen bijgehouden wordt. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek biedt Quinty Kleertjes de bezoekers van de webshop de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die van hen bijgehouden worden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat de webshop niet in overeenstemming is met het privacybeleid van Quinty Kleertjes, neem dan contact op met Quinty Kleertjes zelf, op het hierboven vermelde adres.

Facebook
Twitter
Created by: Twitter on web
Google
Follow Me on Pinterest
Pinterest
Pinterest
YouTube